16.06.2015 - Hotel Hilton w Balicach

Hotel Hilton w BalicachTyp urządzeń: Devatec ELMC - nawilżacze parowe elektrodowe
Ilość urządzeń: 7 szt.
Łączna wydajność układu: 450 kg/h
Realizacja: 2015